Rafał Kosuń

Rafał Kosuń

Inspektor Ochrony Danych, specjalista ds. bezpieczeństwa, audytor wiodący ISO, analityk biznesowy, członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, fan firmy DataLex

Pracę Inspektora Ochrony Danych wyceniono na 2210 zł miesięcznie

Czy wiesz, że Niemiecki BfDI (odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ukarał firmę Rapidata GmbH  – dostawcę usług internetowych kwotą w wysokości 10.000 € za niewyznaczenie Inspektora Ochrony Danych? Taki obowiązek wynika z art. 37 RODO a firma nie spełniła go pomimo wielokrotnych wniosków o jego powołanie.

Niemiecki BfDI do wyliczania wysokości kar korzysta z modelu obliczeniowego opracowanego przez “Conference of the Independent Data Protection Supervisory Authorities” (DSK) z 14 października 2019. 

Na podstawie wysokości nałożonej kary wnioskować możemy, że firmę zakwalifikowano do klasy wielkości B.I, czyli firm o obrocie do 3.500.000, rodzaj naruszenia jako “Formalne” a wagę jako “Lekkie”.

Subiektywnie

Ciekawostką może być, że stosując proste, matematyczne obliczenie, wiemy, że skoro brak IOD’a kosztuje  42000 zł za 19 miesięcy (od 25 maja 2018 r.) to każdy kto przeznaczył na IOD’a więcej niż 2210 zł miesięcznie – przepłacił.

Mam jednak nadzieję, że Administratorzy danych rozumieją (lub zrozumieją), że posiadanie Inspektora Ochrony Danych lub specjalisty od ochrony danych na pewno pomoże w zabezpieczeniu interesów Administratora ale przede wszystkim pomoże w poprawie poziomu bezpieczeństwa danych, a w konsekwencji w ochronie osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Zamów bezpłatną konsultację

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy Ci wyjaśnić wątpliwości i odpowiemy na Twoje pytania. Zaproponujemy też najkorzystniejszą dla Ciebie, dopasowaną ofertę na usługi IT i RODO.

wyciete-tlo
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skontaktuj się z nami

Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy tylko do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest DataLex z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4.
  • Twoje dane osobowe wysłane za pomocą powyższego formularza przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania wyraźnych próśb zawartych przez Ciebie w wiadomościach.
  • Cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wsparcia, tj. dostawcy usług IT i inne firmy usługowe, tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora a także podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Aktualnie mogą to być firmy: Progreso, która świadczy dla nas usługi hostingu oraz Google LLC, której usługi wykorzystujemy do naszej bieżącej działalności.
  • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych ponieważ dane tego typu usuwamy w grudniu każdego roku lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia korespondencji, dlatego w formularzu wymagamy podania co najmniej Twojego imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail lub nr telefonu kontaktowego.
  • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.

Przeczytaj inne nasze artykuły