Poczytaj o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DataLex z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4.

W jakim celu i na jakiej podstawie DataLex przetwarza Twoje dane osobowe

Dane osobowe (najczęściej imię, nazwisko i adres e-mail ale też inne dane które nam dobrowolnie przekazujesz) dostarczane do nas za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych, poczty elektronicznej, sieci społecznościowych, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych i telekonferencyjnych, komunikatorów internetowych i innych form komunikacji, przetwarzane są w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i/lub wykonania wyraźnych próśb skierowanych do nas.

Dane osobowe wykorzystujące w/w kanały komunikacji przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora na podstawie art. 6 pkt.1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Twoje dane udostępniać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzać wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym w szczególności dostawcom usług IT, portalom internetowym za pośrednictwem których prowadzona jest korespondencja oraz innym firmom usługowym tylko na podstawie zawartych umów lub innych instrumentów prawnych na wyraźne polecenie i w imieniu administratora.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, czy praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48 663307507

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DataLex z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zmierzających do zawarcia umów, w celu zawarcia umów oraz ich realizacji na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Twoje dane udostępniać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzać wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym w szczególności usługi księgowe, dostawcom usług IT i innym firmom usługowym tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie i w imieniu Administratora.  

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umów, a także przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest DataLex z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4.

W jakim celu i na jakiej podstawie DataLex przetwarza Twoje dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zmierzających do nawiązania stosunku pracy (rekrutacja), nawiązaniu stosunku pracy (zatrudnienie) oraz przebiegu zatrudnienia.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art. 22¹ i 22² Kodeksu Pracy i innymi przepisami krajowymi.

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, kadrowe i IT, tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora a także podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Zawsze weryfikujemy podmioty współpracujące pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przetwarzaniu przez nie danych osobowych, stosując wobec nich procedurę wyboru kontrahenta.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane:

 • w przypadku odpowiedzi na nasze ogłoszenie o pracę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu, gdy nie zdecydujemy się na współpracę, zostaną niezwłocznie usunięte;
 • w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 3 lat, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;
 • w przypadku wyrażenia bezterminowej zgody, bezterminowo, do czasu wycofania zgody.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22¹ §1, §3 Kodeksu Pracy i w tym zakresie konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Twojego zatrudnienia. W pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym momencie.

DataLex przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, czy praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@datalex.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.

Zapoznaj się z Polityką prywatności

Zapoznaj się z Polityką plików Cookies

Informacja dla osób ubiegających się o pracę

Drogi Kandydacie

Istnieje tylko jeden przypadek w którym dokumenty rekrutacyjne, które do nas dostarczysz nie będą musiały posiadać klauzuli. To wtedy, gdy odpowiadasz na nasze ogłoszenie rekrutacyjne i w dostarczonych dokumentach umieścisz tylko dane osobowe określone w art. 22¹ Kodeksu Pracy.

W każdym innym przypadku, abyśmy mogli zgodnie z prawem przetwarzać dostarczone przez Ciebie dane osobowe, prosimy o umieszczenie jednej z poniższych klauzul.  Pamiętaj! Jeżeli dostarczysz do nas dane bez odpowiedniej zgody, zostaną Ci zwrócone lub zniszczone i nie będziemy mogli wykorzystać ich w procesie rekrutacji. 

Masz możliwość wzięcia udziału w pojedynczym procesie rekrutacji, a także w przyszłych procesach rekrutacji, w okresie 3 lat liczonych od roku następującego rok, w którym dostarczyłeś do nas dokumenty. Zatrzymamy wówczas Twoje dokumenty do chwili upłynięcia tego okresu albo do chwili wycofania Twojej zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub złożenia żądania usunięcia, do czego masz prawo w dowolnym momencie.

Zgoda Kandydata do pracy na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacji

Zgoda Kandydata do pracy na przetwarzanie ustawowych i dodatkowych danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Napisz wiadomość

Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, NIP: 9542243117.
 • Twoje dane osobowe wysłane za pomocą powyższego formularza przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania wyraźnych próśb zawartych przez Ciebie w wiadomościach.
 • Cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Twoje dane udostępniać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzać wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym w szczególności dostawcom usług IT i innym firmom usługowym tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie i w imieniu Administratora.  
 • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, NIP: 9542243117.
 • Twoje dane osobowe wysłane za pomocą powyższego formularza przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania wyraźnych próśb zawartych przez Ciebie w wiadomościach.
 • Cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Twoje dane udostępniać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzać wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym w szczególności dostawcom usług IT i innym firmom usługowym tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie i w imieniu Administratora.  
 • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.