Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem umów cywilno - prawnych lub czynnościami zmierzającymi do zawarcia umów

Administrator danych osobowych

Drogi Użytkowniku, powinieneś wiedzieć, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, zwanym dalej administratorem.

W jakim celu i na jakiej podstawie DataLex przetwarza Twoje dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zmierzających do zawarcia umów, w celu zawarcia umów oraz ich realizacji w związku z art. 6 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom świadczącym dla DataLex usługi księgowe, kadrowe, IT oraz podwykonawcze, tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora a także podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Firma DataLex weryfikuje podmioty współpracujące pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przetwarzaniu przez nie danych osobowych, stosując wobec nich procedurę wyboru kontrahenta.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości nawiązania współpracy i realizacji umowy.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

DataLex przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, czy praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@datalex.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.

Zobacz też:

Administrator danych osobowych

Drogi Użytkowniku, powinieneś wiedzieć, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, zwanym dalej administratorem.

W jakim celu i na jakiej podstawie DataLex przetwarza Twoje dane osobowe

Dane osobowe (najczęściej imię, nazwisko i adres e-mail ale też inne dane które zamieszczasz w wiadomościach) wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronach internetowych DataLex, a także za pośrednictwem sieci społecznościowych przetwarzane są w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i/lub wykonania wyraźnych próśb zawartych w wiadomościach.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, tj. w związku z art. 6 pkt.1 lit f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom świadczącym dla DataLex usługi wsparcia, tj. usługi księgowe, kadrowe i IT, tylko na podstawie zawartych umów i  na wyraźne polecenie administratora a także podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Firma DataLex weryfikuje podmioty współpracujące pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przetwarzaniu przez nie danych osobowych, stosując wobec nich procedurę wyboru kontrahenta.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i po jej zakończeniu zostaną usunięte do końca bieżącego roku kalendarzowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości prowadzenia korespondencji, w tym otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

DataLex przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, czy praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@datalex.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.

Administrator danych osobowych

Drogi Użytkowniku, powinieneś wiedzieć, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, zwanym dalej administratorem.

W jakim celu i na jakiej podstawie DataLex przetwarza Twoje dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacja zadań zmierzających do nawiązania stosunku pracy (rekrutacja), nawiązaniu stosunku pracy (zatrudnienie) oraz przebiegu zatrudnienia. 
Dane osobowe przetwarzane są w związku z art. 6 pkt. 1 lit. b i c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22¹ i 22² Kodeksu Pracy.

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom świadczącym dla DataLex usługi księgowe, kadrowe i IT, tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora a także podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Firma DataLex weryfikuje podmioty współpracujące pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przetwarzaniu przez nie danych osobowych, stosując wobec nich procedurę wyboru kontrahenta.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane:

 • w przypadku odpowiedzi na nasze ogłoszenie o pracę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte,
 • w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie ich w przyszłych rekrutacjach, przez okres 2 lat, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
 • w przypadku wyrażenia bezterminowej zgody, bezterminowo, do czasu wycofania zgody.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22¹ . §1, §2 i §4 Kodeksu Pracy i w tym zakresie konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Twojego zatrudnienia. W pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym momencie.

DataLex przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, czy praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@datalex.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.

Napisz wiadomość

Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy tylko do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest DataLex z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4.
 • Twoje dane osobowe wysłane za pomocą powyższego formularza przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania wyraźnych próśb zawartych przez Ciebie w wiadomościach.
 • Cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wsparcia, tj. dostawcy usług IT i inne firmy usługowe, tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora a także podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Aktualnie mogą to być firmy: Progreso, która świadczy dla nas usługi hostingu oraz Google LLC, której usługi wykorzystujemy do naszej bieżącej działalności.
 • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych ponieważ dane tego typu usuwamy w grudniu każdego roku lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia korespondencji, dlatego w formularzu wymagamy podania co najmniej Twojego imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail lub nr telefonu kontaktowego.
 • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.