IT i RODO dla firm
Twój partner w biznesie

oddaj obsługę trudnych spraw specjalistom • zamienimy Twoje obawy w spokój

Zapewniamy wsparcie w RODO

Dostarczamy zgodność dla Ai

Wdrażamy obsługę Sygnalistów

Doradzamy w bezpieczeństwie IT

robo-puzzle2

RODO, Ai, sygnaliści, bezpieczeństwo IT dla firm i instytucji

Świadcząc usługi IT i RODO dla firm i instytucji wspieramy przedsiębiorców prywatnych, firmy małe, średnie i duże oraz instytucje publiczne, oferując szeroki zakres usług w obszarach RODO, IT i bezpieczeństwa danych:

Dostarczymy i wdrożymy opracowaną przez nasz zespół profesjonalistów dokumentację zgodną z wymaganiami RODO, w połączeniu z obsługą IT i bezpieczeństwa IT zapewnimy rozliczalność przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, przeprowadzimy audyt i wdrożymy zalecenia tak po stronie wymagań formalnych jak i technologii i związanymi z nią zasadami bezpieczeństwa danych. Przeszkolimy Twój personel i nauczymy codziennej pracy z danymi osobowymi oraz skutecznej realizacji obowiązków wynikających z RODO,

oraz w obszarze IT:

Zbudujemy system backupu i archiwizacji, zaszyfrujemy dane na dyskach i urządzeniach przenośnych, zabezpieczymy sieci i połączenia internetowe, obsłużymy urządzenia i doradzimy w zakupie sprzętu IT, zaprojektujemy i uruchomimy środowisko do wspólnej pracy na dokumentach i przestrzeń na dane, zapewnimy wsparcie doraźne i stałe oraz konsultacje

Napisz do nas!

Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, NIP: 9542243117.
 • Twoje dane osobowe wysłane za pomocą powyższego formularza przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania wyraźnych próśb zawartych przez Ciebie w wiadomościach.
 • Cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Twoje dane udostępniać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzać wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym w szczególności dostawcom usług IT i innym firmom usługowym tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie i w imieniu Administratora.  
 • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, NIP: 9542243117.
 • Twoje dane osobowe wysłane za pomocą powyższego formularza przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania wyraźnych próśb zawartych przez Ciebie w wiadomościach.
 • Cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Twoje dane udostępniać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzać wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym w szczególności dostawcom usług IT i innym firmom usługowym tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie i w imieniu Administratora.  
 • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.

Dlaczego warto z nami pracować?

Co zyskujesz?

Co nas wyróżnia?

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, obowiązujące bezpośrednio w każdym Państwie członkowskim Unii Europejskiej. RODO stosować muszą wszystkie podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, m.in. w Polsce. Przepisy zawierają zestaw obowiązków jakie należy spełnić by chronić osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy, tj. zapewnić by dane osobowe przetwarzane były zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, a także by były ograniczone tylko do tych danych, które są niezbędne do realizacji naszych celów i tylko przez niezbędny do tego czas. Ponadto RODO wymaga od nas, by dane były prawidłowe i aktualne. Naszym obowiązkiem jest też zapewnienie by wszystkie operacje, jakie na nich wykonujemy były bezpieczne – dane (a w związku z tym osoby, których dane osobowe przetwarzamy) muszą być przez nas chronione

Mamy także obowiązki realizacji praw, jakie przysługują osobom a ostatecznie musimy umieć wykazać, że wszystko co robimy z danymi osobowymi jest zgodne z prawem – zasada rozliczalności.

Pod szeroko pojętym wdrożeniem RODO w organizacji kryje się opracowanie i zarządzanie całym systemem ochrony danych (w tym osobowych). Na system taki składają się z jednej strony dokumenty, procedury, klauzule, umowy, upoważnienia, wzory, z drugiej zaś rzeczywista ochrona odnosząca się wprost do zabezpieczeń technicznych i organizcyjnych a następnie opracowanie procedur przystosowanych do naszej, konkretnej działalności i naszej specyfiki oraz ostatecznie regularna kontrola ich przestrzegania.

Korzyści z wdrożenia RODO

RODO to nie tylko obowiązki! RODO to także nasza szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej! Gdy w firmie uporządkujemy obszar danych osobowych i gdy wewnątrz organizacji zaczniemy obchodzić się z danymi w sposób świadomy i zaplanowany, nasza działalność automatycznie zyskuje na atrakcyjności dla Klientów z jednej strony, a dla partnerów biznesowych w kontekście współpracy – z drugiej. Stworzenie własnego systemu ochrony danych osobowych to nie koszt a inwestycja! Dlatego chwalmy się tym, że chronimy dane!

Korzyści biznesowe

Korzyści dla osób, których dane chronimy

6 lat od wejścia w życie RODO minie za

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Właśnie minęły 2 lata od wejścia w życie RODO!

W Twojej firmie nadal brak dobrego
systemu ochrony danych osobowych?

Za nieprzestrzeganie przepisów RODO nałożono już w Polsce

kar

Na łączną sumę

0 MLN €

Nasze najnowsze artykuły